Hap, slik, weg!

Tijdens de inleiding van deze museumles krijgen de leerlingen vreemde voorwerpen te zien. Het blijken tanden, kiezen en schedels van vleeseters, planteneters en alleseters te zijn. Tijdens een tocht door het museum leren ze over verschillende soorten gebitten en het bijpassende voedsel. Ze komen langs etende skeletten, vliegende vleeseters en een geheimzinnige schedel.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 40, 41, 49 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Productinformatie

Niveau
PO 3-4 5-6
Speciaal onderwijs

Geschikt voor Speciaal Onderwijs

Geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 1    max. 25
Kosten
€ 2,00 per leerling
Locatie

Op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
01 april 2012 tot 31 december 2021
Duur

Halve dag of minder

75 minuten

Contact