Geef kunst en cultuur ook een stoel: teamsessie over cultuuronderwijs

Op zoek naar meer samenhang en een steviger plek voor het cultuuronderwijs binnen jouw school? KCR organiseert teamsessies voor het voortgezet onderwijs waarin we met elkaar onderzoeken wat het cultuuronderwijs op jouw school kan betekenen; voor de leerlingen, voor jou als docent en voor de school.

 

Met een team van betrokken collega’s en leerlingen onderzoek je, samen met KCR, welke kansen er liggen voor het cultuuronderwijs op jullie school. We gaan op zoek naar ervaringen en aanknopingspunten om op door te bouwen: kunstprojecten, activiteiten, mooie samenwerkingen tussen vakken. Ze vormen het uitgangspunt om een beeld te schetsen van het cultuuronderwijs dat past bij jullie leerlingen en bij de school.

 

Maatwerk

Iedere school heeft zijn eigen vragen en wensen rondom cultuuronderwijs, geen enkele sessie is hetzelfde. De vraag en de vorm bespreken we vooraf in een oriënterend gesprek. We inventariseren welke activiteiten er bij jullie op school al zijn, welke ontwikkelingen we mee kunnen nemen in het plan en welke vragen er leven in de school. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over het verbinden van loopbaanontwikkeling en cultuuronderwijs of over het breder inzetten van creativiteit of het onderzoekende leren in de school. De teamsessie is ook bedoeld om samen zin en energie te krijgen om de kunsten meer plek in de school te geven. Daarom laten we een getekend verslag maken en zetten we soms een spreker of een korte ervaringsworkshop in. Ook is het mogelijk om af te sluiten met een lekkere maaltijd.


Resultaat

Het resultaat van een teamsessie is een sterker draagvlak voor cultuuronderwijs op school, inzicht in de diversiteit (van al aanwezige activiteiten) van cultuuronderwijs, afstemming van waarden, ambities voor de komende jaren en kansen op korte termijn.


In het kort

Voor wie? Een team van 8 tot 15 docenten (kunstvaksectie, mentoren, coördinatoren) en 2 tot 4 leerlingen


Wat?

  1. Voorbereidend gesprek met directie en docent van 1 uur
  2. De teamsessie. Deze duurt 3 uur.
  3. Telefonisch evaluatiegesprek.

 

Afbeeldingen door Theresa Hartgens

  

 

 

 

 

 

 

 

Productinformatie

Organisator:
KCR
Type:
adviesmonitoring/evaluatiebijeenkomst
Doelgroep:
voor scholen
Contact
  • KCR
  • KCR
  • Zomerhofstraat 88, Rotterdam
  • 010 - 26 80 380
  • info@kc-r.nl