Erfgoedleerlijn 'Ik in 010'

Met Ik in 010 gaan Rotterdamse basisscholen aan de slag met erfgoed, gekoppeld aan 21e eeuwse vaardigheden. Erfgoededucatie is zoveel méér dan geschiedenis; het gaat over jezelf en de wereld: nu, in het verleden en in de toekomst. Met Ik in 010 maken leerlingen niet alleen kennis met het erfgoed van Rotterdam, maar nemen ze er ook actief deel aan!

De Rotterdamse erfgoedinstellingen en KCR hebben de handen ineen geslagen en werken samen met scholen aan een methode voor de Erfgoedleerlijn in Rotterdam. Wil jij ook met de leerlingen uit je klas op een unieke manier aan de slag met  het Rotterdamserfgoed, dan zit je hier goed!

Wanneer je meedoet, word je gekoppeld aan een erfgoedpartner en samen kiezen jullie het thema waarmee jullie aan de slag gaan. Ook wordt er gekeken naar welke 21e eeuwse vaardigheden er binnen dit thema zijn waaraan de school wenst te werken. In vijf bijeenkomsten gaan het schoolteam, de leerlingen en de instelling met elkaar aan de slag.

Waarom Erfgoed?
Omdat het kinderen ervaringen meegeeft waardoor zij zichtzelf en hun geschiedenis beter leren kennen. Het ‘vult’ hun geheugen met kennis en de beleving van hun wortels, waardoor zij gaandeweg beter weten waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Het geeft kinderen de mogelijkheid om na te denken over hun toekomst en het helpt kinderen hun identiteit te vormen.

Waarom 21eeuwse vaardigheden?
In de huidige samenleving is het minder belangrijk om kennis te hebben. Kennis en informatie zijn in overvloed aanwezig en worden gedeeld via digitale media. De uitdaging is om leerlingen te leren hoe zij met deze veelheid aan informatie om moeten gaan. Hiervoor hebben zij vaardigheden nodig zoals kritisch denken en ict-geletterdheid maar ook meer sociale vaardigheden zoals op een juiste manier communiceren en samenwerken. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden.

 

In Ik in 010 komen Erfgoededucatie en 21e eeuwse vaardigheden samen. Het pakket aan vaardigheden dat leerlingen in onze samenleving nodig hebben, kan bij uitstek worden ingezet om te werken aan het proces van identiteitsontwikkeling. Als leerlingen zich bewust worden van het erfgoed om hen heen, ontstaan unieke leersituaties. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en goed in staat om hun eigen vragen te formuleren.

Deelnemende instellingen?
Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, Het Maritiem Museum, Nederlands Fotomuseum, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.

Wil je met jouw school deelnemen? Meer informatie via Hein van de Bemt, projectleider Erfgoedcoalitie.

Productinformatie

Niveau
PO 3-4 5-6 7-8
Speciaal onderwijs

Geschikt voor Speciaal Onderwijs

Geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 15    max. 40
Kosten
€ €0,00 per groep
Locatie

Op school & op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
10 juli 2017 tot 09 juli 2018
Duur

Leerlijn

Contact