Erfgoedleerlijn 'Ik in 010'

‘Ik in 010’ is de nieuwe Erfgoedleerlijn waarbij Rotterdamse basisscholen aan de slag gaan met erfgoed gekoppeld aan 21eeuwse vaardigheden.

De Rotterdamse erfgoedinstellingen en KCR hebben de handen ineengeslagen en werken in de pilotfase samen met 15 scholen aan een werkmethode voor de Erfgoedleerlijn in Rotterdam.
Elke school wordt gekoppeld aan een erfgoedpartner en samen met de school wordt er een bijpassend thema gekozen. Ook wordt er gekeken naar welke 21 eeuwse vaardigheden er binnen het thema zijn waaraan de school wenst te werken. In vijf bijeenkomsten gaan het schoolteam, de leerlingen en de instelling met elkaar aan de slag.

Waarom Erfgoed?
Omdat het kinderen ervaringen meegeeft waardoor zij zichtzelf en hun geschiedenis beter leren kennen. Het ‘vult’ hun geheugen met kennis en de beleving van hun wortels, waardoor zij gaandeweg beter weten waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Het geeft kinderen de mogelijkheid om na te denken over hun toekomst en het helpt kinderen hun identiteit te vormen.

Waarom 21eeuwse vaardigheden?
In de huidige samenleving is het minder belangrijk om kennis te hebben. Kennis en informatie zijn in overvloed aanwezig en worden gedeeld via digitale media. De uitdaging is om leerlingen te leren hoe zij met deze veelheid aan informatie om moeten gaan. Hiervoor hebben zij vaardigheden nodig zoals kritisch denken en ict-geletterdheid maar ook meer sociale vaardigheden zoals op een juiste manier communiceren en samenwerken. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden.

Deelnemende instellingen?
Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, Het Maritiem Museum, Nederlands Fotomuseum, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.

De leerlijn 'Ik in 010' zit in de pilotfase. Een aantal scholen neemt al deel. Wil je met jouw school deelnemen? Meer informatie via Hein van de Bemt, projectleider Erfgoedcoalitie.

Productinformatie

Niveau
PO
Speciaal onderwijs

Geschikt voor Speciaal Onderwijs

Geschikt voor Montessori / Jenaplan

Kosten
€ €0,00 per groep
Locatie

Op school & op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
22 augustus 2016 tot 10 juli 2017
Duur

Leerlijn

Contact