Buzz010

Voor kinderen is het vaak een verademing om tijdens lesuren de schoolbanken in te ruilen voor een excursie. Daarom biedt Buzz010 vanaf het schooljaar 2018-2019 busvervoer voor Rotterdamse basisschoolleerlingen.

"Ik zou het onderwijs als het ware wel van de straat willen rapen", zegt Barend de Jong, leerkracht in groep 8 van de Valentijnschool in Delfshaven. Buitenschools onderwijs prikkelt de leerlingen om zelf op onderzoek uit te gaan. Barend de Jong herkent dit: "met mijn groep maakte ik een stadswandeling van Delfshaven naar de Erasmusbrug. Onderweg was heel veel te zien dat bij de kinderen hun eigen vragen opriep. Zo hebben we het gehad over de functie van de haven, over het bedrijfsleven, over politiek. Alles wat met burgerschap te maken heeft. In twee uurtjes leerden ze meer daarover dan normaal gesproken in een hele dag."

"Je hele groep moeten verplaatsen is nu eenmaal een consequentie van buitenschools leren", aldus de Jong. "Ik ken genoeg collega’s die leeuwen en beren op de weg zien. Wat denk je van metrodeuren die dichtgaan terwijl er nog een paar leerlingen buiten staan? Het schrikbeeld van iedere excursie." Volgens hem zou busvervoer van deur tot deur belangrijke hindernissen wegnemen. Ook blijft er daardoor geld over dat weer aan de uitstapjes zelf besteed kan worden. Hij roept collega’s op om dankbaar van deze voorziening gebruik te maken.


Voor wie is het?
De busritten zijn bedoeld voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf de start van het schooljaar 2018-2019 is het voor alle scholen die onder een deelnemend Rotterdams schoolbestuur vallen, mogelijk met Buzz010 ritten voor de excursies te reserveren. Is de school aangesloten bij een ander bestuur? Dan dient hiervoor eerst een partnerschap vastgesteld te worden, door het onderteken van het convenant. Het convenant heeft een geldigheidsduur tot en met schooljaar 2021-2022.

 

De Excursiebestemmingen
De bestemmingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling, vinden plaats in schoolverband onder schooltijd en zijn educatief van aard. Ze vallen binnen een van de vijf leergebieden van het basisonderwijs: kunst & cultuur, natuur & techniek, sport & bewegen, taal & rekenen en mens & maatschappij en sluiten daarmee aan op het onderwijs.

Via het loket reserveer je vanaf schooljaar 2018-2019 busritten naar de bestemmingen. De excursie zelf reserveer je rechtstreeks bij de aanbieder. Met een klas van deur tot deur naar excursies was nog nooit zo gemakkelijk.

Klik hier voor meer informatie

Productinformatie

Organisator:
Buzz010
Type:
vervoer
Doelgroep:
voor scholen
Contact