BUZZ010

Excursies buiten de school- en woonomgeving voor alle basisschoolleerlingen van Rotterdamse schoolbesturen als verrijking van het onderwijs: dat is het doel van Stichting Buzz010. Leerlingen hebben de kans om met Buzz010 extra, of nieuwe, excursies mee te maken, die zonder het project niet gerealiseerd kunnen worden.

Buzz010 wordt mogelijk gemaakt door afspraken over cofinanciering tussen Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en het RVKO, BOOR, PCBO en Kind en Onderwijs namens alle Rotterdamse PO-schoolbesturen en wordt georganiseerd door KCR. De samenwerking wordt aangegaan voor de periode tot en met 2021/2022.

Het Loket van Buzz010 wordt verzorgd door Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en zal toegankelijk zijn via de boekingswebsite www.buzz010.nl

KCR biedt naast het loket voor vervoer ook kennisdeling aan basisscholen over buitenschools leren. Zo kan er zoveel mogelijk effect behaald worden met de excursies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennisbijeenkomsten en verdiepende artikelen of ervaringsverhalen van andere gebruikers.

Het KCR en de initiatiefnemers zullen de komende maanden vorm geven aan de uitvoering van het programma Buzz010. Alle betrokkenen zullen op de hoogte worden gehouden over het verloop van de opstart van Buzz010. Meld je hiervoor aan via buzz010@kc-r.nl

Praktische informatie

  • Buzz010 is beschikbaar voor alle basisscholen (PO, SBO, SO) die onder een Rotterdams schoolbestuur vallen
  • Scholen die onder een van de bovengenoemde initiatiefnemers zijn automatisch vallen zitten hier al in
  • Ook scholen van schoolbesturen anders dan de bovengenoemde initiatiefnemers kunnen zich aansluiten bij het programma Buzz010. Mail dan naar buzz010@kc-r.nl
  • Buzz010 biedt alle basisschoolleerlingen van de Rotterdamse schoolbesturen twee excursies per jaar
  • Het busvervoer zal beschikbaar zijn vanaf het schooljaar 2018-2019
  • Buzz010 biedt vervoer naar excursies die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling, plaatsvinden in schoolverband onder schooltijd, en educatief van aard zijn
  • De excursie valt binnen een van de leergebieden van het basisonderwijs o.a. cultuur, natuur & techniek, erfgoed, bewegingsonderwijs, taal & rekenen
  • De excursielocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam

ANBI en meer informatie

 

Voor vragen, neem contact op met buzz010@kc-r.nl


BUZZ010 wordt mogelijk gemaakt door: